Naša škola sa v tomto školskom roku prihlásila do experimentálneho projektu „Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“.  
Jolly Phonics sa ako forma výučby anglického jazyka  rýchlo rozvíja po celom svete a svojou efektivitou dosahuje pri výuke angličtiny vynikajúce výsledky.
Experimentálne overovanie bude prebiehať tak, že v školskom roku 2017/2018 aktivity budú realizované v 1. ročníku, v školskom roku 2018/2019 v 2.ročníku, 2019/2020 v 3.ročníku, 2020/2021 v 4.ročníku. Po uplynutí tohto obdobia sa môže uplatniť i na 2. stupni.  
Zámerom projektu je naučiť deti prostredníctvom fonetickej metódy vizuálne rozoznávať jednotlivé hlásky a priraďovať k nim zvuk, výslovnosť jazyka, ktorý počujú. Veríme, že pri overovaní tejto metódy budeme úspešní, deťom sa bude páčiť a bude pre nás všetkých prínosom.

Mgr. Mária Tothová, uč. AJ na 1. stupni

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.