Hľadáme pani vychovávateľku na zastupovanie počas práceneschopnosti

Znalosť práce s PC:bežný užívateľ

Vzdelanie:  Stredná pedagogická škola alebo vysokoškolské pedagogické vzdelanie
                   Kreativita, zodpovednosť a vzťah k práci s deťmi 2. ročníka


Potrebné je zaslať:
žiadosť o prijatie do zamestnania
životopis
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

Úspešný uchádzač doloží výpis z registra trestov a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Odpovedáme iba vybraným uchádzačom.

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.