Dňa 13.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.
Zapojilo sa 61 žiakov 5. - 8.ročníka.
5.ročníku príklady počítalo 23 žiakov. Úspešní boli 6 žiaci.
    Matej Belák 5C s počtom bodov 21 ( 11 + 10 )
    Linda Zázrivcová 5C s počtom bodov 20 ( 10 + 10 )
    Lukáš Kiša 5C s počtom bodov 20 ( 12 + 8 )
    Jakub Lacko 5A s počtom bodov 19 ( 13 + 6 )
    Teo Sabol 5A s počtom bodov 17 ( 11 + 6 )
    Svetlana Poniščiaková s počtom bodov 15 ( 10 + 5 ) 
6.ročníku príklady počítalo 11 žiakov. Úspešná bola 1 žiačka.
    Tamara Maleková 6A s počtom bodov 17 ( 10 + 7 )
7.ročníku sa zapojilo 11 žiakov. Úspešný nebol nikto.
8.ročníku počítalo 16 žiakov. Úspešní boli 3 žiaci.
    Stela Blažeková 8B s počtom bodov 20 ( 15 + 5 )
    Slavomír Černák 8B s počtom bodov 18 ( 10 + 8 )
     Matej Horecký 8B s počtom bodov 15 ( 10 + 5 )

Žiakom blahoželáme. Títo žiaci môžu postúpiť do okresného kola.

                                                                               PK matematiky

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.