1. Uznávame slobodu, samostatnosť a zodpovednosť človeka.

2. Našou súčasťou je úcta k človeku.

3. Úcta k deťom a k ich rodičom je podmienkou úcty k učiteľovi.

4. Rešpektujeme ľudské práva a práva dieťaťa.

5. Uplatňujeme toleranciu k ľudskej rôznorodosti.

6. Podporujeme vzájomnú spoluprácu a tvorivé úsilie.

7. Omyly považujeme za prirodzený stav v procese učenia, sú prostriedkom k náprave chýb a k dokonalosti.

8. Reflexiu považujeme za produktívnu cestu k osobnému rastu.

 

Vízia školy

Škola, do ktorej ľudia radi prichádzajú za športom, poznaním a kultúrou.

Poslanie našej školy

Pomáhať deťom vytvárať si vlastný hodnotový systém
za pomoci tvorivého učenia a hľadania.

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.