školský rok 2013/2014

 

 ZMLUVY

Č. zmluvy

Obchodný partner

Adresa IČO Dátum Popis plnenia Suma s DPH v 
TV-1/2013 Ing. Milan Hiko Dubová 23 Žilina   9.1.2013 Prenáj. priestorov TV 27€/mesiac
TV-2/2013 CVČ  Kuzmányho 105
Žilina
  9.1.2013 Prenáj. priestorov TV bezodplatne
TV-3/2013 Zdenka Manišová ST Žilina   9.1.2013 Prenáj. priestorov TV 27€/mesiac
ZUŠ-3/2013 Súkromná ZUŠ Kamenárska 209
Hliník n. Hronom
37 953 141 2.1.2013 Prenáj. priestorov triedy 40€/mesiac
Z-5/2013 BJ Blažek Žarec 2615 Čadca 46 488 570 9.1.2013 Prenáj. priestorov chodba 70€/predajná akcia
ZUŠ-6/2013 Súkromná ZUŠ Kamenárska 209
Hliník n. Hronom
37 953 141 2.1.2013 Prenáj. priestorov triedy 40€/mesiac
D-1/2013 OZ Rodičia a priatelia ZŠ
Gaštanová ul., v Žiline
Gaštanová 56 Žilina 37 814 630 4.6.2013 Finanč. prostriedky pre
potreby ZŠ Gaštanová
1 500,00 €
Z-7/2013 NÚCEM Žehrianska 9 Bratislava 40 134 943 24.6.2013 Zvyš. kv. vzd s využ el. testovania  
Z-8/2013 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35 763 469 7.7.2013 Poskyt. verejných služieb  
Z-9/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o Mlynská 31 Košice 44 291 809 10.0.72013 združená dodávka plynu  
Z -10/2013 SAAIC- Národná agentúra celoživotného vzdelávania Svoradova 1
Bratislava
30778867 2.9.2013 Program COMENIUS Max.výška 15.000€
Z - 11/2013 RAJO a.s Studená 35 Bratislava 31329519 2.9. 2013 Zabezpečenie mliečnych výrobkov 0,03€ mesačne
TV-12/2013 MBK Viktória Ing. B. Iľjaško Internátna 18 Žilina 42054125 12.9.2013 Prenájom priestorov telocvičňa nájom:27€/mesiac 
el.: 10,00€/hod.
TV-13/2013 Volejbalový klub KUVIK, F. Ertelt Žilina 37903705 12.9.2013 Prenájom priestorov telocvičňa nájom:27€/mesiac 
el.: 10,00€/hod.
TV-14/2013 Ing. Milan Hiko Dubová 23 Žilina   12.9.2013 Prenájom priestorov telocvičňa nájom:27€/mesiac 
el.: 10,00€/hod.
TV-15/2013 Ing. Dušan Tisoň Okrová 1114/6   12.9.2013 Prenájom priestorov telocvičňa nájom:27€/mesiac 
el.: 10,00€/hod.
TV-16/2013 Zdenka Manišová  ST Žilina   12.9.2013 Prenájom priestorov telocvičňa nájom:27€/mesiac 
el.: 10,00€/hod.
TV-17/2013 Tenisový oddiel 
Mgr. P. Braso
Žilina   12.9.2013 Prenájom priestorov telocvičňa nájom:27€/mesiac 
el.: 10,00€/hod.
TV-18/2013 Zemblaz Slovakia, s.r.o. Stephanie Lynn Ratza, konateľ Námestovo 1088 36430943 12.9.2013 Prenájom priestorov telocvičňa nájom:27€/mesiac 
el.: 10,00€/hod.

OBJEDNÁVKY

Č.fakt.

Obchodný partner Adresa IČO: Popis plnenia Suma s DPH v € Dátum zmluva/objednávka
1 IURA EDITION
spol. s.r.o
Oravská 17 BA 31348262 Zákonník práce
aktualizácia
16,50 10.1.2013 objednávka
2 ŠEVTa.s Cementárenská 16
Banská Bystrica
31331131 tlačivá 111,11 15.1.2013 objednávka
3 Publishing house a.s Jána Milca 6 Žilina 46495959 Oznam - zápis 36,00 24.1.2013 objednávka
4 MB Sofi s.r.o J. Janošku 5
Lipt. Mikuláš
36441333 Tričká 348,00 29.1.2013 objednávka
5 RVC Martin Nám. S.H,Vajanského1
Martin
31938434 Členstvo ZORVC 79,42 29.1.2013 objednávka
6 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 41,20 30.1.2013 objednávka
7 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 42,48 31.1.2013 objednávka
8 KOEXIMPO Kamenná 19 Žilina 31584268 UP 38,57   6.2.2013 objednávka
9 KOEXIMPO Kamenná 19 Žilina 31584268 UP 49,36   6.2.2013 objednávka
10 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 43,41 14.2.2013 objednávka
11 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 42,80 14.2.2013 objednávka
12 EkonSpo K cintorínu 36Žilina 14219671 tlačivá ŠJ 43,92 14.2.2013 objednávka
13 Slovena a.s Kysucká cesta 3
Žlina
31622259 zbytky látok - nástenky 2,43 29.1.2013 objednávka
14 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 44,40   4.2.2013 objednávka
15 ARD Systém P. Mudroňa 5 Žilina 36397563 reklamné predmety 79,20   4.3.2013 objednávka
16 Učebné pomôcky Malachovského cesta17
Banská Bystrica
45932212 UP SPONZOR 251,85   4.3.2013 objednávka
17 AEKO-SPORT-
SCHOLE
Tolstého 1199/24
Žilina
30580099 UP - florbal
SPONZOR
158,90   6.3.2013 objednávka
18 IMPECHO Hlavná 447 Bytčica
Žilina
10955160 Materiál -vodovod
328,13
18.3.2013 objednávka
19 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 40,91 18.3.2013 objednávka
20 Richard Šrobár
Littera
M.R.Štefánika 22
Martin
33580511 UP - AJ SPONZOR 343,53 20.3.2013 objednávka
21 ARTFORUM spol s.r.o Kozia 20 Bratislava 35716584 Knihy SPONZOR 167,41 20.3.2013 objednávka
22 RAABE Trnavská cesta Bratislava  35908718  UP  42,00    5.4.2013  objednávka 
23  IURA EDITION
spol. s.r.o 
Oravská 17 Bratislava  31348262  Zákonník práce
aktualizácia 
35,09   8.4.2013 objednávka 
24  Miroslav Michalovič
R.E.Z
Višňové 718
Višňové 
17820090  Revízia bleskozvodu 988,80   8.4.2013 objednávka 
25  Drucker s.r.o Oščadnica 1820
Oščadnica 
44925417  Tonery  393,96    8.4.2013 objednávka 
26  Rudolf Masár
RM Kontrol
Hôrky 111
Krásno nad Kysucou
36945382 odb. prehliadka VTZ  36,00    8.4.2013  objednávka 
27  KOEXIMPO Kamenná 19 Žilina  31584268 UP 52,10   8.4.2013  objednávka 
28  KOEXIMPO Kamenná 19 Žilina  31584268  UP  39,71    8.4.2013  objednávka 
29  Tibor Oslanec 
Gaštanová 41 Žilina  14215462  UP 350,00    8.4.2013  objednávka 
30  EZAL Dolné Rudiny 1
Žílina
22634452 čistiace prostriedky 780,74   objednávka 
31  Portál Slovakia Horská 810 Horný
Slavkov 
35463066  UP  8,61    objednávka 
32  Ing Radoslav Majtán Brezová 3159/60 Žilina 44334761  opravy bleskozvodov 3882,68   objednávka 
33  RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 59,35    objednávka 
34  PAMIKO spol s.r.o Račianská 89 BA  31320007  predpl. časopisu  13,72    objednávka 
35  Martinus.sk s.r.o
R.E.Z
M.R.Štefánika 58
Martin
36440531  UP - SPONZOR 77,34   objednávka 
36  RAABE Trnavská cesta Bratislava  35908718  UP 79,35    objednávka
37  Ing. J. Kmeť TONER Suvorovova 36 Žilina  34495827  oprava kopírky  229,73   objednávka
38  MB Sofi s.r.o J.Janošku 5
Lipt. Mikuláš
36441333 tričká  348,00    objednávka 
39  Asetiv - Agentúra Tyršovo nábrežie  11
Košice
33592675  kniha  11,00    objednávka
40 3lobit, s.r.o. Dobšinského 14 BA 4602015 UP - Sponzor 124,40 27.5.2013 objednávka
41 Ján Belan
BVM alarm systém
Žilinská cesta 27
Lietavska Lúčka
14217554 Rozšírenie kam. systému 1100,15 27.5.2013 objednávka
42 Ing. Ján Bobčík
RETOP
Hlinská 2591/16
Žilina
44383461 Čistiace prostriedky 328,07 27.5.2013 objednávka
43 Občanské sdružení
volání naděje
Sušilová 919/1
Ostrava
22662243 UP 78,00  7. 6.2013 objednávka
44 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 časopis 119,00 26.6.2013 objednávka
45 EZAL Dolné Rudiny Žilina 22634452 Čistiace prostriedky 1867,89 26.6.2013 objednávka
46  Kvant spol. s.r.o. FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava 31398294 UP chémia 68,89 26.6.2013  objednávka 
47  K-TEN Turzovka,s.r.o. Vysoká n. Kysucou 1279 36418447 tabuľa - ľave krídlo 126,00 26.6.2013  objednávka 
48  Commat Branislav Matula B.S. Timravy 949/10 Žilina 41080033 webhostingové služby 52,69 26.6.2013  objednávka 
49 ASC Applied
Software Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1 Bratislava 31361161 aSc agenda upgrade 129,00 1.8.2013 objednávka
50 Bytterm a.s Saleziánska 4 Žilina 3158470 čistenie kanalizácie 59,02 19.8.2013 objednávka
   FAKTÚRY     
 Č.fakt  Obchodný partner  Adresa IČO   Popis plnenia Suma s DPH v   Dátum  zmluva/objednávka
1. ELPAS, s.r.o. Divina 36403199 revízia výťahov 66,71  9.1.2013 zmluva
2. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA  35763469 telefónne poplatky  8,36 9.1.2013  zmluva
3. IURA EDITION,spol. s.r.o. Oravská 17, Bratislava 31348262 Zák. práce aktualizácia 16,50 9.1.2013  obj. celoroč.
4. RWE Gas Slovensko Mlynská 31 Bratislava 44291809 zemný plyn 77,00 9.1.2013  zmluva
5. Slovak Telekom  Karadžičova 10 BA  35763469 telefónne poplatky  33,01 15.1.2013 zmluva 
6. Slovak Telekom  Karadžičova 10 BA  35763469  telefónne poplatky  38,63  15.1.2013  zmluva 
7. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina  36403008 el. energia 
preplatok
-122,81 21.1.2013 zmluva
8. SEVAK, a.s.  Bôrická cesta 1960 Žilina 36672297 spotreba vody 167,64 18.1.2013  zmluva 
9. ŠEVT a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica 31331131 tlačivá 111,11  18.1.2013 objednávka
10. Bytterm, a.s. Saleziánska 4 Žilina 31584705 teplo 1008,93 18.1.2013  zmluva 
11. Publishing house, a.s. Jána Milca 6 Žilina 46495959 Oznam - zápis 36,00 29.1.2013  objednávka 
12. MB Sofi., s.r.o. J. Janošku 5
Liptovský Mikuláš
36441333 Tričká  348,00  29.1.2013 objednávka 
13. RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1 Martin 31938434 Členstvo ZORVC 79,42 29.1.2013  objednávka 
14. RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718  UP 41,20   8.2.2013 obj. celoroč.
15. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA  35763469 telefónne poplatky  17,39   8.2.2013  zmluva 
16. RAABE  Trnavská cesta Bratislava 35908718  UP 42,48   8.2.2013 obj. celoroč.
17. KOEXIMPO  Kamenná 19 Žilina 31584268 UP 38,59   8.2.2013 objednávka
18. KOEXIMPO Kamenná 19 Žilina 31584268  UP  49,36   8.2.2013  objednávka 
19. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA  35763469 telefónne poplatky  41,52   8.2.2013  zmluva 
20. RWE Gas Slovensko Mlynská 31 Bratislava 44291809 zemný plyn  77,00   8.2.2013  zmluva
21. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia 1076,00   8.2.2013  zmluva 
22. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA  35763469 telefónne poplatky  47,24   8.2.2013  zmluva 
23. RAABE Trnavská cesta Bratislava  35908718 UP 43,41  20.2.2013 obj. celoroč. 
24. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia 
preplatok
-115,68  19.2.2013 zmluva
25. RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 42,80  20.2.2013 obj. celoroč.
26.  EkonSpo K cintorínu 36 Žilina 14219671 Tlačivá ŠJ 43,92  20.2.2013  
27. Bytterm, a.s. Saleziánska 4 Žilina 31584705 teplo 9068,29  27.2.2013 zmluva 
28. CODES - Martin Krchnavý K. Kmeťku 5 Žilina 43182593 software 36,70  20.2.2013 zmluva
29. Slovena a.s. Kysucká cesta 3 Žilina 31622259 zbytky lát.-násten. 2,43  27.2.2013  
30. RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 44,40   6.3.2013 obj. celoroč.
31. ARD System P. Mudroňa 5 Žilina 36397563 Reklamné predmety 79,20   6.3.2013 objednávka
32. Učebné pomôcky Malachovská cesta 17
Banská Bystrica
45932212 UP - SPONZOR 251,85   6.3.2013 objednávka
33. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina  36403008  el. energia  1122   6.3.2013  zmluva
34 Slovak Telekom Karadžičova 10 BA  35763469 telefónne poplatky  31,19   6.3.2013  zmluva 
35  AEKO-SPORT-SCHOLE Tolstého 1199/24 Žilina 30580099 UP - florbal -SPONZOR 158,90    13.3.2013  objednávka
36.  Slovak Telekom Karadžičova 10 BA  35763469 telefónne poplatky  32,80  12.3.2013 zmluva 
37.  Slovak Telekom  Karadžičova 10 BA 35763469 telefónne poplatky  38,18  12.3.2013 zmluva 
38. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia 24,80  12.3.2013 zmluva
39.  Bytterm, a.s. Saleziánska 4 Žilina 31584705 teplo 6233,93   18.3.2013 zmluva
40.  CODES - Martin Krchnavý  K. Kmeťku 5 Žilina 43182593  software 29,75  18.3.2013 zmluva
41.  IMPECHO Hlavná 447 Žilina - Bytčica 10955160 materiál- vodovod 328,13  18.3.2013 objednávka 
42. RAABE  Trnavská cesta
Bratislava 
35908718  UP 40,91  18.3.2013 obj. celoroč.
43. Bytterm, a.s.  Saleziánska 4 Žilina 31584705  teplo dobropis -1273,67  22.3.2013 zmluva 
44. Richard Šrobár Litera M.R.Štefánika 22 Martin 33580511 UP - SPONZOR AJ  343,53  27.3.2013  objednávka
45. ARTFORUM spol s.r.o Kozia 20 Bratislava 35716584 Knihy SPONZOR 167,41  27.3.2013 objednávka
46. SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960
Žilina
36672297  spotreba vody 1560,11  27.3.2013  zmluva
47. RWE Gas Slovensko Mlynská 31 Bratislava  44291809  zemný plyn 392,38    5.4.2013 zmluva 
48. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA  35763469 telefónne poplatky 7,86    5.4.2013 zmluva 
49. Mesto Žilina Námestie obet
í komuniz. Žilina
00 321796 komunálny odpad 2059,20  19.4.2013 platobný výmer 
50.  Mesto Žilina Námestie obet
í komuniz. Žilina 
00 321796  komunálny odpad 1029,60  19.4.2013  platobný výmer 
51. RWE Gas Slovensko Mlynská 31 Bratislava 44291809 zemný plyn 120,00    5.4.2013 zmluva
52. ELPAS, s.r.o. Divina 36403199 revízia výťahov 66,91     5.4.2013 zmluva
53. RAABE Trnavská cesta
Bratislava
35908718  UP 42,00    5.4.2013  obj. celoroč.
54. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia 834,00    5.4.2013  zmluva
55. FIRE Žilina, s.r.o. Bytčická cesta 4 Žilina 46570721 Prevent. PO kontrola has.pr. 367,43  16.4.2013 zmluva
56. Slovak Telekom  Karadžičova 10 BA 35763469  telefónne poplatky 39,72  16.4.2013 zmluva 
57. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA 35763469 telefónne poplatky 33,42  16.4.2013  zmluva
58. IURA EDITION,spol. s.r.o. Oravská 17 Bratislava 31348262 zákonník práce aktualizácia 36,00  16.4.2013  obj. celoroč. 
59. Miroslav Michalovič R.E.Z. Višňové 718 17820090 Revízia bleskozvodu 988,80  16.4.2013 objednávka
60. Drucker s.r.o. Oščadnica 1820 44925417 Tonery 393,96  16.4.2013 objednávka
61. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia  0,00  16.4.2013  zmluva
62. CODES - Martin Krchnavý K. Kmeťku 5 Žilina 43182593 software 17,85  15.4.2013 zmluva
63. Verejná informačná služba Janka Alexyho 12
Liptovský Mikuláš
37810898  software ŠJ 79,20  16.4.2013 zmluva 
64. Rudolf Masár RM Kontrol Hôrky 111 
Krásno nad Kysucou
36945382 odborná prehliadka VTZ  36,00  19.4.2013 objednávka 
65. Bytterm, a.s. Saleziánska 4 Žilina 31584705 teplo 6482,90  19.4.2013 zmluva
66. KOEXIMPO Kamenná 19 Žilina 31584268  UP 52,10  19.4.2013 objednávka
67.  KOEXIMPO  Kamenná 19 Žilina 31584268 UP  38,71   19.4.2013 objednávka
68.  Gajos, s.r.o. M.Pišúta 4022
Liptovský mikuláš
36376981 Technik BP 119,50  19.4.2013 zmluva
69. RAABE Trnavská cesta
Bratislava
35908718 UP  44,40  19.4.2013 obj. celoroč.
70. Drucker s.r.o. Oščadnica 1820 44925417 Tonery 27,96  19.4.2013 objednávka 
71. RAABE Trnavská cesta
Bratislava
35908718 UP  41,20    2.5.2013 obj. celoroč.
72. Tibor Oslanec Gaštanová 41 Žilina 14215462 UP 350  26.4.2013 objednávka 
73. RAABE Trnavská cesta
Bratislava
35908718 UP 47,70    2.5.2013 obj. celoroč.
74. RAABE Trnavská cesta
Bratislava
35908718 UP  43,41    2.5.2013  obj. celoroč.
75 EZAL Dolné Rudiny 1 Žilina 22634452 Čistiace prostriedky 780,74    9.5.2013 obj. celoroč.
76. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia 840,00    9.5.2013 zmluva
77. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA 35763469 telefónne poplatky 7,36    9.5.2013 zmluva
78. Portál Slovakia Horská 810
Horný Slavkov
35463066 UP 8,61     9.5.2013 objednávka
79. RWE Gas Slovensko Mlynská 31 Bratislava 44291809 zemný plyn 120,00    9.5.2013 zmluva
80. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA 35763469 telefónne poplatky 32,69   14 .5.2013 zmluva
81.  Ing. Radoslav Majtán Brezová 3159/60
Žilina
44334761 Opravy bleskozvod. 3882,68   14.5.2013 objednávka
82. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA  35763469  telefónne poplatky 41,36   14.5.2013  
83. RAABE Trnavská cesta
Bratislava
35908718 UP 59,35  20.5.2013  obj. celoroč.
84. PAMIKO, spol. s.r.o. Račianská 89 BA 31320007 Predplatné časopisu 13,72  20.5.2013 objednávka
85. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia 210,83  20.5.2013 zmluva
86. Martinus.sk, s.r.o. R.E.Z M.R.Štefánika 58 Žilina 36440531 UP - SPONZOR 77,34   20.5.2013 obkednávka
87.  CODES - Martin Krchnavý K. Kmeťku 5 Žilina 43182593 software 17,85  16.5.2013 zmluva
88. RAABE Trnavská cesta
Bratislava
35908718 UP 79,35   20.5.2013 obj. celoroč.
89. Bytterm, a.s.  Saleziánska 4 Žilina 31584705 teplo  3894,29  20.5.2013 zmluva
90. Ing. J. Kmeť TONER Suvorovova 36 Žilina 34495827 oprava kopírky 229,73  23,5.2013 obj. celoroč.
91. RAABE Trnavská cesta
Bratislava
35908718 UP 40,96  27.5.2013  obj. celoroč.
92. MB Sofi., s.r.o. J. Janošku 5 Liptovský Mikuláš 36441333 Tričká 348,00  27.5.2013 objednávka
93. RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 42,15    6.6.2013 obj. celoroč.
94. Slovak Telekom Karadžičova 10 BA 35763469 telefónne poplatky 16,06    6.6.2013 zmluva
95. Ján Belan BVM alarm systém Žilinská cesta
27 Lietavská Lúčka
14217554 Rozšírenie kam.systému 1100,15    6.6.2013 objednávka
96. ELPAS, s.r.o. Divina 36403199 revízia výťahov 186,00 4.6.2013 objednávka
97. Adam Chabada Šenkárovká 52 Žilina 17916534 Stôl pracovný - ŠJ 600,00 5.6.2013 objednávka
98. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B 36403008 el. energia 760,00 6.6.2013 zmluva
99. RWE Gas Slovensko Mlynská 31 Bratislava 44291809 zemný plyn 120,00 7.6.2013 zmluva
100. Adam Chabada Šenkárovká 52 Žilina 17916534 Oprava kotla - ŠJ 139,02 7.6.2013 objednávka ŠJ
101 3lobit, s.r.o. Dobšinského 14 BA
46020152 UP - Sponzor 124,40 7.6.2013 objednávka
102 Slovak Telekom Karadžičová 10 BA
35763469 telefónne poplatky 39,25 10.6.2013 zmluva
103 Slovak Telekom Karadžičová 10 BA 35763469 telefónne poplatky 32,32 10.5.2013 zmluva
104 SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia 171,22 17.062013 zmluva
105 Bytterm, a.s. Saleziánska 4 Žilina 31584705 teplo 2728,30 24.6.2013 zmluva
106 Gastrolux, s.r.o. Bytčická 72 Žilina 36413186 skrinka nástenná ŠJ 300,00 24.6.2013 objednávka ŠJ
107 Ing. Ján Bobčík RETOP Hlinská 2591/16 Žilina 44383461 čistiace prostriedky 328,07 24.6.2013 objednávka
108 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 42,15 24.6.2013 obj. celoroč.
109 Občanské sdružení
volání naděje
Sušilová 919/1Ostrava 22662243 UP 78,00 24.6.2013 objednávka
110 Rudolf Masár RM Kontrol Hôrky 111 Krásno nad Kysucou 36945382 odb. prehl. plyn. spotr. 220,00 24.6.2013 objednávka ŠJ
111 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 42,55 24.6.2013 obj. celoroč.
112 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 UP 43,21 24.6.2013 obj. celoroč.
112/a RAABE Trnavská cesta 35908718 UP 43,75 26.6.2013 obj, celoroč.
113 SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960 Žilina 36672297 spotreba vody 2147,95 26.6.2013 zmluva
114 RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 časopis 119,00 26.6.2013 obj, celoroč
115 EZAL Dolné Rudiny 1 Žilina 22634452 čist. prostriedky 1148,69 27.6.2013 obj. celoroč.
11ž              
117              
118              
119              
120              
121.              
122.              
123.              
124.              
125.              
126.              
127.              
128.              
129.              
130              
131.              
132.              
133.              
134. 3lobit, s.r.o.
Dobšinského 14, Bratislava
46020152 UP - sponzor 29,40 8.8.2013 objednávka
135.
CODES - Martin Krchnavý
K. Kmeťku 5, Žilina 43182593 software 17,85 8.8.2013 zmluva
136. RWE Gas Slovensko Mlynská 31 Bratislava 44291809 zemný plyn 120,00 8.8.2013 zmluva
137. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia 472,00 8.8.2013 zmluva
138. Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava 35763469 telefónne poplatky 37,22 8.8.2013 zmluva
139. Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava 35763469 telefónne poplatky 32,32 8.8.2013 zmluva
140. SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B Žilina 36403008 el. energia 213,76 16.8.2013 zmluva
141. ASC Applied Software
Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1 Bratislava 31361161 aScagenda upgrade 129,00 30.8.2013 objednávka
142. RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 časopis 84,17 30.8.2013 obj. celoroč.
143. Bytterm, a.s. Saleziánska 4 Žilina 31584705 teplo 2307,19 30.8.2013 objednávka
144. Bytterm, a.s. Saleziánska 4 Žilina 31584705 čistenie kanalizácie 59,02 4.9.2013 zmluva
145. Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava 35763469 telefónne poplatky 7,36 4.9.2013 objednávka
146. RAABE Trnavská cesta Bratislava 35908718 časopis 41,20 4.9.2013 obj. celoroč.
147. ŠEVT a.s Cementárenská 16
B. bystrica
31331131 tlačivá 11,63 30.8.2013 obj. celoroč.

 

 

 

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.