Pedagogická rada

Je poradným orgánom RŠ na kolektívne prerokúvanie a posudzovanie zásadných pedagogických otázok výchovy a vyučovania. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

 

Metodické združenie a predmetové komisie

Sú metodickými a odbornými poradnými orgánmi. Podieľajú sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíjajú pedagogickú tvorivosť pomáhajú zjednocovať kritériá hodnotenia a preverovania vedomostí žiakov. Schádzajú sa najmenej štyrikrát ročne.

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.