Na tejto stránke vám v skratke predstavíme život v našej škole.

Sme sídlisková škola s veľkým multifunkčným športovým areálom a so zeleňou slúžiacou na relaxáciu. Máme útulnú a esteticky vzhľadnú školu. Chceme, aby sa v nej deti cítili šťastné a rady sa k nám vracali.

Naše aktivity vychádzajú z projektov Infovek, Otvorená škola a Jazykové laborátórium. Realizujeme aktívne projektové učenie za podpory IKT vo všetkých humanitných a prírodovedných predmetoch.

Robíme činnosti súvisiacie s projektom Zdravá škola, Otvorená škola a šport so zameraním na fyzické a duševné zdravie detí.

Ponúkame deťom realizáciu v kultúrno - spoločenských aktivitách školy, ktoré sa stali už našou tradíciou.

fpagast
 
bud.ihris.6m1

Priestory školy

Školská knižnica

Otvorenie školského roka

Zápis do 1.ročníka

Spolupráca s Mš

 Mliečny program školy

siet_zima
knizn_m1
pavilon
interakt1

Učebne IKT

(informačno komunikačné technológie)

 

 

Odborné učebne

Chemické laboratórium,
Telocvičňa, Posilňovňa,
Dielne
Posilovňa
exkur_Jasenica

  Aktivity vzdelávacie

COMENIUS Projekt COMENIUS
Exkurzie
Sokoliari
Deň Zeme
Priatelia Zeme
Doprava budúcnosti
Shakespeare
Workshop ANJ, NEJ
Einsten
Slovenské povesti
exkur_bana
 
plav1

Aktivity športové

plavecký kurz žiakov 1.stupňa
zdokonaľovací plavecký kurz pre 2.st.
lyžiarsky výcvik
korčuľovanie
školy v prírode
hry Eurogiónu v Třinci
Eurogaštaniáda
Gaštaniáda
Cvičenie pre ženy
Dopravná výchova
lyziar7
lad9
svp1

Kultúrno - spoločenské aktivity

Misie
Partnerská škola v Plzni
Deň otvorených dverí
školský ples
Divadelné predstavenie_AKČANTYROK
Čitateľský maratón
Karneval
Požiarnicky deň na I.stupni
Akadémia
Mikuláš
Ples strašidiel
Návšteva Opery
štvorylka
MDD v šKD

 

eurogast
akad
karnev_09  
poziar09
paris11

Poznávame Európu

 
Londýn
Paríž
Viedeň

 

londyn

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.