Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. § 2. ods.1a

za školský rok 2015/2016 (format: pdf - 1,6 MB)

za školský rok 2014/2015 úvod ((format: pdf -340.8 kB) vyhodnocovacia správa ((format: pdf -1,5 MB)

za školský rok 2013/2014 (format: pdf - 913,6 kB)

za školsky rok 2012/2013 (format: pdf - 939,5 kB)

za školsky rok 2011/2012 (formát: pdf - 828,2 kB)

za školsky rok 2010/2011 (formát: pdf - 816,3 kB)

za školsky rok 2009/2010 (formát: pdf - 806,9 kB)

za školsky rok 2008/2009 (formát: pdf - 785,5 kB)

za školsky rok 2007/2008 (formát: pdf - 605,6 kB)

za školsky rok 2006/2007 (formát: pdf - 183,4 kB)

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.