Potrebujete hovoriť so svojim dieťaťom, nerušte ho počas vyučovania, využite termín prestávky.

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

Príchod žiakov do školy:     7,35 hod. – 7,50 hod.

Začiatok vyučovania:          8.00 hod.

Časový harmonogram vyučovania a prestávok:

1. hod.  8:00 - 8:45

2. hod.  8:55 - 9:40

3. hod.  10:00 - 10:45

4. hod.  10:55 - 11:40

5. hod.  11:50 - 12:35                        

6. hod.  12:45 - 13:30

7. hod.  14:00 - 14:45

 

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.