Výchovná poradkyňa: Mgr. Viera Jančíková

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Poradenstvo pre rodičov: na základe vzájomnej dohody

Výchovná poradkyňa zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zameriava na otázky profesiovej orientácie, konzultačno - poradenskú činnosť pre žiakov i rodičov, rieši problémy, ktoré vznikajú pri výbere stredných škôl a stredných odborných škôl. Zabezpečuje informovanosť žiakov aj rodičov o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách. V spolupráci so zástupcami stredných škôl organizuje prezentáciu študijných a učebných programov. Oboznamuje o všetkých aktuálnych zmenách v prijímacom pokračovaní. Organizačne zabezpečuje Testovanie 9. Zisťuje príčiny zanedbávania povinnej školskej dochádzky a spolupracuje s inštitúciami, ktoré pomáhajú riešiť problematiku záškoláctva.

Informácie pre rodičov k podávaniu prihlášok

Harmonogram prijímacieho pokračovania

Testovanie 9

Komparo

Zoznam SŠ a SOŠ v meste Žilina

Pokyny pre prácu s prihláškou na SŠ

Deň otvorených dverí DOD

Duálne vzdelávanie

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.