Naša ZŠ pracuje v školskom roku 2014/2015 v programe „Študuj a podnikaj“ v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky v Žilinskej univerzite, a to s Katedrou makro a mikroekonomiky a tiež  s OZ Mladý podnikavec. Do programu sú zapojení všetci žiaci 9. ročníka, pracujú pod vedením členov OZ a zároveň študentov univerzity D. Vrtaňa a O. Bubelínyho.
Cieľom programu je rozvíjať kompetencie našich žiakov v oblasti finančnej a ekonomickej gramotnosti.

Dňa 16. januára 2015 sa konal v priestoroch univerzity prvý projektový deň, na ktorom žiaci prezentovali svoje projekty zamerané na finančné hospodárenie v rodinnom rozpočte, a  to z dlhodobého i krátkodobého hľadiska.
V príhovore vystúpil prodekan doc. Ing. V. Lendel PhD. a vedúca katedry  doc. Ing. M. Ďurišová PhD. Žiaci zažili na akademickej pôde aktívne pracovné dopoludnie, spestrené prednáškami hostí, kultúrnym i zábavným programom.
O realizáciu akcie sa zaslúžili členovia OZ Mladý podnikavec, ktorí aktívne pracujú so žiakmi. OZ je podporované inštitúciami: Európska komisia v zastúpení SR, NÚCEM, Katedra makro a mikroekonomiky ŽU.

V závere programu odovzdala vedúca katedry doc. Ing. M. Ďurišová PhD. ocenenie za úspešný projekt žiakom: I. Lukáčová, M. Psotová, B. Potančoková, E. Kormaník L. Pompurová, A. Gabčíková, T. Hemčík, N. Keppert, S. Šotníková, J.G eczióvá, E. Vdovičíková, V. Felbabová, D. Bobula, M. Kocian.

                                                                                         fotogaléria

mlady podnikavec diplom-03mlady podnikavec diplom-02mlady podnikavec diplom-01

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.