Marec je mesiac knihy a v tomto duchu sa niesli viaceré aktivity v našej ZŠ s MŠ Gaštanová.  Na hodinách slovenského jazyka žiaci čítali knihy, skladali básne, vymýšľali zaujímavé príbehy a niektorí sa zapojili do súťaže Tvorím vlastnú knihu, ktorú sami napísali, ilustrovali aj zviazali. Vyvrcholením všetkých aktivít bol Čitateľský maratón Daniela Tupého, ktorý sa tento rok konal 25. marca.  Bol to jubilejný 10. ročník venovaný pamiatke tohto nášho rodáka, ktorý tragicky zahynul v mladom veku. I takouto formou sa ako škola pripájame  k myšlienke tolerancie a porozumenia medzi ľuďmi. Čitateľský maratón o 8. hod. slávnostne zahájil riaditeľ školy Mgr. Karol Veselský za prítomnosti  rodičov Daniela Tupého, vedúcej odboru školstva Mgr. Nory Zapletajovej a viceprimátora mesta Žilina  Ing. Antona Trnovca . Maratón trval do 14 hodiny, kedy ho  za potlesku prítomných ukončila zástupkyňa školy  Mgr. Alena Tisoňová. Pri čítaní rôznych kníh sa nepretržite striedali hostia, žiaci a učitelia našej školy, ba pridalo sa aj niekoľko rodičov. Za svoj čitateľský výkon získal každý účastník certifikát čitateľa a zapísal sa do účastníckej listiny. Tento rok sa do čítania zapojilo dovedna 260 čitateľov.

Treba zdôrazniť, že túto akciu dopĺňalo veľké množstvo sprievodných aktivít. Počas Čitateľského maratónu si mohli žiaci pobesedovať so spisovateľmi Jozefom Marcom,  Zuzanou Kuglerovou i so šéfredaktorkou vydavateľstva Artis Omnis Andreou  Harmanovou. Dozvedeli sa tak veľa zaujímavostí o písaní kníh, procese ich tvorby i o samotných autoroch. Keďže ku každej knihe neodmysliteľne patria pútavé obrázky, pozvali sme si i známeho výtvarníka a ilustrátora Mariána Čapku a pod jeho odborným vedením vytvárali  deti z našej školy hodnotné  výtvarné práce. Navštívili nás aj pracovníčky Krajskej knižnice v Žiline, ktorá má i v našej škole svoju pobočku. Počas besedy s p. Tichou získali starší žiaci veľa poznatkov o etikete,  p. Kubánková pomáhala deviatakom riešiť „Hviezdoslavolam“ a žiaci 7. ročníka besedovali o spisovateľke Gabriele Futovej s p. Solčanskou. V rámci rozprávkového workshopu o Vlkovi a 7 kozliatkach sa stretli deti z našej škôlky i okolitých MŠ Limbová a Stavbárska a plnili rôzne zaujímavé úlohy. 26.marca sa vo vestibule školy konala burza kníh, kde si mohol každý vybrať  alebo predať staršie knihy za symbolické ceny a obohatiť tak svoju knižnicu.

Keďže táto akcia svojím rozsahom vyžaduje veľa času a vynaloženého úsilia, je potrebné vyjadriť veľké poďakovanie organizátorom i všetkým, ktorí sa podieľali na jej úspešnej realizácii. Veríme, že sa nám i takýmto spôsobom podarilo získať ďalších čitateľov kvalitnej literatúry.

 


c m002 c m003c m005 c m006 c m007

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.