Dňa 16. 4. 2015 sa zišli žiaci 1. stupňa, aby si zasúťažili v prednese anglickej poézie a prózy v súťaži

Shakespeare ´s Day. Spomedzi 25- tich súťažiacich porota vybrala najlepších recitátorov a udelila

prvé 3 miesta a 7 čestných

1. miesto: Alexandra Masná 4.A

2. miesto: Janka Leštachová 4.C

3. miesto: Svätopluk Zoričák 3.B

Čestné uznanie: Dávid Puškáš 3.B, Adam Valjent 3.C, Ivan Žiak 4.B, Adam Čanecký 3.A, Klárka

Húšťavová 4.A, Lucia Miturová 3.A, Klaudia Lalinská 4.B

V obvodovom kole, ktoré sa konalo dňa 27.4. 2015 v Krajskej knižnici v Žiline nás úspešne

reprezentovala Alexandra Masná zo 4.A, ktorá získala 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.