Naša škola patrí k vybraným školám na Slovensku - certifikačným školám, v ktorých je umožnené testovanie modernou elektronickou formou. Od jesene 2014 si naši žiaci 9. ročníka skúšali demo test, aby spoznali testovacie prostredie e-Test, osvojili si ho a získali istoto v ovládaní. V marci sa uskutočnili záťažové testy a Generálna skúška Testovania 9 z matematiky a slovenského jazyka. Žiaci, ktorí testovanie vyskúšali, mali výsledky testovania v ten istý deň, čo je pozitívum e-Testovania. Testovanie 9 je preto moderná a objektívna forma merania vedomostí žiakov.

fotogaléria

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.