Svetový deň výživy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Gaštanová 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Gaštanová 56, sa dňa 16.10.2015 pri príležitosti „ Svetového dňa výživy“prezentovala v popoludňajších hodinách v priestoroch školskej jedálne ochutnávkou nátierok,ovocných a zeleninových šalátov, ovocných nápojov, čajov a ochuteného mlieka, ktoré pripravil kolektív kuchárok pre rodičov, deti a priateľov školy.
Návštevníci mali možnosť ochutnať nátierky,ktoré sa pripravujú pre deti v materskej škole. Veľký úspech mali ovocné a zeleninové šaláty, ktoré sú 
súčasťou jedálnych lístkov v školskej jedálni. Na ochutnanie sme pripravili aj bulgur ako novinku v školskej jedálni, na ktorú si stravníci už zvykli a veľmi im chutí. Ako bonus upiekli kuchárky tvarohové koláče. Rodičia mali možnosť nahliadnuť aj do jedálnych lístkov a diskutovať s vedúcou ŠJ o ich  zložení, prípadne o príprave niektorých jedál.
Firma LUNYS, s.r.o. – dodávateľ školského ovocia a zeleniny, do programu ktorého sme zapojení poskytla na ochutnávku ovocie a 100% ovocné šťavy.
Akcia bola veľmi úspešná a svojou návštevou ju podporil aj primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma, vedúca odboru školstva a mládeže Mgr. Nora Zapletajová, referentka pre školské stravovanie Anna Hricová a vedenie ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina.

                                                                                                          Danka Barloková, vedúca ŠJ

sj 6 sj 5 sj 3

sj 2 sj 1 sj

 

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.