SÚŤAŽ  ENGLISHONE

V mesiacoch október-november sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže ENGLISHONE,ktorú organizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave.Na základe skúseností zo semináru,ktorý absolvovali naši učitelia v mesiacoch máj -jún, pani učiteľky vytvorili súťažné úlohy pre žiakov - zvlášť pre každý ročník. Zapojení žiaci odosielali vypracované úlohy na kontrolu učiteľom, pričom do žrebovania boli zapojení len žiaci, ktorí mali aspoň 50% úspešnosť,čo bola väčšina zúčastnených.
Aj keď sme neboli náhodne vyžrebovaní,naši žiaci nadobudli ďalšie jazykové zručnosti a boli odmenení dobrou známkou.

OLYMPIÁDA Z ANJ

V mesiaci december sa na našej škole konala olympiáda z anglického jazyka.
Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórii.V I. kateg. súťažili žiaci 5.,6., a 7. ročník, v II.kateg. to boli žiaci 8. a 9. ročníka.

V každej kategórii sme udelili 3 miesta.
Toto sú naši víťazi.

I.kat.                                                                        II.kat.

1. miesto        Matej Šanta                                        1. miesto        Natália Horečná
2. miesto        Ivana Pompurová                                 2. miesto        Filip Štefánik
3. miesto        Stela Blažeková                                   3. miesto        Lukáš Knapec

Víťazom blahoželáme a postupujúcim do okresného kola, Matejovi Šantovi a Natálii Horečnej držíme palce.

CHRISTMAS CARDS EXCHANGE 2016

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili zaujímavého výmenného projektu s názvom Christmas cards exchange. Po pozitívnom ohlase v predchádzajúcich rokoch sme sa opäť spolu dohodli, že bude zaujímavé spestriť si hodiny pred Vianocami a vytvoriť si na hodinách ANJ tu pravú vianočnú atmosféru, pri ktorej žiaci vytvárali vianočné pohľadnice a vpisovali do nich svoje vianočné priania a odkazy  v anglickom jazyku pre žiakov rôznych vekových kategórií a z rôznych kútov sveta.

Do projektu sa zapojili naši žiaci z rôznych ročníkov druhého stupňa a tento rok sa po prvýkrát rozhodli zapojiť aj žiaci spolu s pani učiteľkami prvého stupňa. Dokonca sa pridali aj žiaci z Bytčice. Spolu nás tvorilo vyše 150 žiakov a rovnako sme vytvorili vyše 150 krásnych vianočných pohľadníc, ktoré sme následne rozdelili a poslali do Kanady, Ruska, Bieloruska, Rumunska, Taiwanu a Pakistanu. Aby toho nebolo dosť, chceli sme novým kamarátom ukázať odkiaľ sme - z akej školy, mesta, krajiny..., preto starší žiaci vytvorili pekné prezentácie v anglickom jazyku.

Samozrejme, že najväčšiu radosť majú žiaci, keď si môžu pozerať a čítať už samotné pohľadnice, ktoré im prídu už zo spomínaných krajín. Tento rok už dorazili pohľadnice z Taiwanu, kde si mohli žiaci okrem pohľadníc nájsť aj fotky, emailové adresy a dokonca aj telefónne čísla žiakov, ktorí sa do projektu zapojili.  Týmto dostal projekt aj nový rozmer a žiaci budú môcť zlepšovať svoju angličtinu aj naďalej a dokonca získať aj naozaj nevšedných priateľov. Na ostatné pohľadnice sa ešte len tešíme a dúfame, že prídu čím skôr J

Kabinet ANJ

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.